سرعت گیرها

کل اخبار:1

  • بازدید کارشناسان ترافیک از پروژه های در حال احداث ۱۳۹۹-۰۸-۰۶ ۱۱:۵۱

    توسط کارشناسان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز انجام پذیرفت

    بازدید میدانی از اجرای طرح‌ها و مصوبات ترافیکی در سطح تبریز

    مطالعه ترافیکی شهر و نقطه گذاری مکان های نامناسب، پرحادثه و پرخطر و ارائه طرح های ترافیکی برای این نقاط جهت اجرا به مناطق و بعضاً خود سازمان از وظایف اصلی سازمان ترافیک برای بهبود بخشی به وضعیت ترافیکی تبریز است.