سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
کد خبر59022

میزگرد شهریار با موضوع بودجه شهرداری تبریز «۱»
سلیقه زدایی در مدیریت شهری تبریز با تصویب برنامه ۵ ساله/ دریافت ۳۰۰ مطالبه مردمی برای بودجه۹۹

بررسی  بودجه 99 در میزگرد «شهریار»

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز به همراه مدیران حوزه برنامه و بودجه شهرداری و کارشناس این حوزه به مناسبت آغاز فصل بودجه نویسی شهرداری با حضور در میزگرد پایگاه خبری شهریار، به بررسی تازه ترین مسائل و اولویت های بودجه سال آتی شهرداری و برنامه ۵ ساله پرداختند.

شهریارتبریز/ معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسان شهرداری تبریز به استناد اسناد بالا دستی که شامل برنامه چشم انداز ۱۲ ساله و برنامه ۵ ساله است، برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز را تهیه کرده است و طی هفته های آتی برای بررسی و تصویب تقدیم شورای اسلامی شهر تبریز می شود.

این برنامه بودجه، سرنوشت اداره و مدیریت شهری تبریز را برای یک سال رقم می زند و حوزه های گوناگون شهرداری تبریز را تحت تأثیر قرار می دهد که خود این برنامه بودجه یک ساله برشی از برنامه توسعه ۵ ساله تبریز است.

امسال برای اولین بار با توجه به سیاست کاری شهرداری تبریز در مورد شفافیت و تحقق شعار هر شهروند یک شهردار، نظرات و پیشنهادهای شهروندان در زمینه های مختلف مدیریت شهری در تدوین برنامه و بودجه سال  ۱۳۹۹ شهرداری تبریز دخیل شده است.

به این منظور و بررسی بیش‌تر اولویت های بودجه سال آینده شهرداری تبریز و تصویب برنامه ۵ ساله که ۱۰ دی ماه امسال انجام شد، میزگردی با حضور محمدباقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، مرتضی موحدنیا، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز، محمدعلی مولاخواه، مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز و صدر، کارشناس امور اقتصاد و بودجه نویسی در تحریریه شهریار برگزار شد.

در این میزگرد مدیران و کارشناسان به مناسبت آغاز فصل بودجه نویسی شهرداری تبریز و تصویب برنامه ۵ ساله به بررسی تازه ترین مسائل و اولویت های بودجه سال آتی شهرداری و برنامه ۵ ساله پرداختند که قسمت اول این میزگرد را در ادامه می خوانید.

* بودجه نویسی در نحوه عملکرد و موفقیت مدیریت شهری چه‌قدر اهمیت دارد؟

بهشتی: بودجه نویسی یکی از موضوعات مهم شهری است که تاثیر زیادی در نحوه مدیریت شهرداری در سال آینده را دارد، بودجه شهرداری به صورت سالانه نوشته می شود. این بودجه یک ساله برشی از برنامه ۵ساله است.

موحدنیا: شهرداری تبریز در سال های گذشته سلیقه ای اداره می شد که خوشبختانه اخیرا در دوره پنجم شورای شهر با تصویب برنامه ۵ ساله و برنامه بودجه شاهد سلیقه زدایی در مدیریت شهری هستیم و پروژه ها و طرح ها بر اساس برنامه راهبردی و چشم انداز اجرا می شود.

شهرداری تبریز در این دوره برنامه محور بوده و همه ملزم هستند تا طبق این برنامه و چارچوب مشخص شده حرکت کنند. با تصویب برنامه ۵ ساله سردرگمی بین کارکنان و مدیران شهرداری از بین می رود و برای همین اجرای دقیق این برنامه یک ساله بودجه و برنامه توسعه ۵ ساله از الزامات است.

مطالبه گری مردمی از دیگر ملزومات است و برای همین عملکرد شهرداری و شورا بر اساس این برنامه سنجیده می شود و بدون شک مهمترین رویکرد شهرداری تبریز برنامه محور بودن آن است.

صدر: بودجه به عنوان شاخص ترین برنامه هر سازمان و مجموعه ای تاثیر مستقیمی بر نحوه ارائه خدمات دارد. پیش بینی دقیق بودجه بر اساس هزینه ها و درآمدها باعث افزایش خدمات شهری توسط شهرداری تبریز می شود و در قانون بودجه شهرداری های کشور نیز تاکید زیادی روی بودجه نویسی شده است تا جایی که شورای شهر بدون محدودیت زمانی می تواند هر موقعی بودجه را بررسی و تصویب کند.

مولاخواه: بودجه پیش بینی درآمدها، هزینه ها و برآورد هزینه و درآمد به منظور پاسخگویی به مردم، شورای شهر و نهادهای فرادستی است.

*برنامه بودجه هر سال بر اساس برنامه ۵ ساله و چشم انداز ۱۲ ساله نگارش می شود، در این خصوص و نحوه نگارش برنامه ۵ ساله توضیح دهید.

بهشتی: شهرداری تبریز در گذشته برنامه ۵ ساله نداشته است و برای اینکه مدیریت سلیقه ای را از شهرداری حذف کنیم اقدام به نگارش برنامه ۵ ساله کردیم، با نگارش برنامه ۵ ساله شهرداری در مسیر مشخص حرکت می کند.

همچنین برنامه بلند مدت چشم انداز ۱۲ ساله نیز نگارش شده است که افق توسعه ای تبریز را مشخص می کند. چشم انداز تا سال ۱۴۰۹ بوده و برنامه ۵ ساله نیز تا سال ۱۴۰۳ تدوین شده است. برنامه بودجه یک ساله در قالب این برنامه های بلندمدت ۵ و ۱۲ ساله نگارش می شود.

در نگارش برنامه های بلند مدت شهرداری تبریز از نخبگان شهری، مدیران شهرداری و کارشناسان شورا و مدیریت شهری استفاده شد و بیش از ۵۰ جلسه برای تدوین و نگارش این برنامه برگزار و در ۸ محور جمع بندی شد. در این برنامه وضعیت تبریز در سال ۱۴۰۹ ترسیم شده است.

در این روش جدید که برنامه طبق آن نوشته شد از روش مشارکتی استفاده کردیم. در این روش که مدل نوین برنامه ریزی و بودجه نویسی است از نظرات متخصصان امر، دانشگاهیان و مجریان برنامه متشکل از کارشناسان شهرداری و شورای شهر استفاده شد.

نکته جالب دیگر در تدوین این برنامه هزینه پایین نگارش آن بود، اگر می خواستیم این برنامه را به شرکت های مشاور بدهیم باید هزینه های میلیاردی صرف آن می شد ولی در این روش هزینه ها بسیار کاهش یافت.

۱۰ دی ماه روزی بود که این برنامه راهبردی و مهم ۵ ساله توسط شورای شهر تبریز تصویب شد و امیدوارم این روز را به عنوان روز برنامه در شهرداری نامگذاری کنند. این برنامه ۵ ساله در قالب برنامه چشم انداز ۱۲ ساله تدوین شده است. سلیقه زدایی اصلی ترین رویکرد این برنامه است.

*بودجه سال آتی نگارش شده است و طی هفته های آتی تقدیم شورا می شود، بودجه سال ۹۹ چه ویژگی هایی دارد؟

موحدنیا: بودجه ۹۹ برشی از برنامه ۵ ساله است. با این برنامه ۵ ساله مبنای ارزیابی در شهرداری مشخص می شود، می توان با این برنامه عملکرد شهرداری و شورا را سنجید، در طول این برنامه میزان پیشرفت در مسائلی همچون حمل و نقل عمومی، فضای سبز، مترو، محیط زیست و مسائل فرهنگی و اجتماعی مشخص شده است.

شهرداری تبریز برنامه های بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت دارد که هسته مرکزی این برنامه ها بر اساس توسعه فضای سبز و مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

بودجه ۹۹ نیز با تاکید ویژه برای توسعه فضای سبز شهری تبریز و مسائل فرهنگی و اجتماعی نگارش شده و در تدوین این برنامه یک ساله از نظرات کارشناسان مربوطه در سازمان ها و مناطق مختلف شهرداری تبریز استفاده شده است.

بودجه ریزی ما به سمت عملیاتی شدن پیش می رود و این موضوع کار ما را سخت کرده است. یکی از ویژگی های اصلی بودجه سال آتی تدوین آن بر مبنای نظرات شهروندان است. برای این منظور طبق نظرسنجی که از شهروندان انجام شد بیش از ۳۰۰ نظر مردمی به ما رسید که اغلب پیشنهادها در مورد توسعه فضای سبز، محیط زیست، فناوری اطلاعات و هوشمند سازی شهر، توزیع عادلانه خدمات و محله محوری بود.

بودجه ۹۸ واقعی بود و بودجه سال آتی نیز عملیاتی  و واقعی خواهد بود. در کنار اینها تلاش برای کاهش هزینه های جاری تداوم دارد.

ادامه نهضت آسفالت در بودجه ۹۹ مورد تاکید است، باید سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن در سطح شهر آسفالت ریزی انجام شود که این میزان در سال جاری ۱۸۰ هزار تن بود. در سال آتی بودجه مستقلی نیز برای سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز اختصاص می یابد تا هوشمند سازی شهر به صورت ویژه پیش رود.

تلاش می کنیم بودجه سال ۹۹ یک هفته زودتر و اواخر دی ماه تقدیم شورا شود.

*بیشترین مطالبات مردمی در بودجه سال ۹۹ چه موضوعاتی بود؟

مولاخواه: ۳۰۰ مورد نظر مردمی به ما رسید که بیشترین آنها در مورد ایجاد سرویس های بهداشتی برای معلولان و جانبازان، احداث اتاق بازی برای کودکان در وادی رحمت و گلزار شهدا، ایجاد فضای سبز و گسترش پارک ها در مناطق مختلف، استفاده از انرژی های پاک در میادین و تاسیسات شهرداری، توسعه مترو، توجه به حمل و نقل ترکیبی، توسعه تفرجگاه عون بن علی، توسعه متوازن شهری، گسترش و توجه به پارک عباس میرزا و تملک و نگهداشت باغات داخل شهری تبریز بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
5 + 1 =