مناقصه

کل اخبار:54

  • 8 ۱۳۹۹-۰۶-۱۸ ۱۷:۳۶

    مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۸ تبریز

    شهرداری منطقه ۸ تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلا